Naturalne bakterie zamieszkujące przewód pokarmowy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia człowieka.

W ciągu ostatniego stulecia zmiany w odżywianiu współczesnego społeczeństwa wpłynęły na różnorodność mikrobiomu jelitowego. Wśród strategii przywracania homeostazy mikrobiologicznej jelit wiele uwagi poświęcono stosowaniu probiotyków.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które po podaniu w odpowiednich ilościach wspierają zdrowie gospodarza. Wzrost  zainteresowania na innowacyjne preparaty probiotyczne w ostatniej dekadzie wzbudza zainteresowanie naukowców znalezieniem odpowiednich metod pozwalających na dostarczenie odpowiedniej ilości żywotnych komórek do przewodu pokarmowego. Enkapsulacja pojawia się na scenie, jako idealne podejście do zwiększenia żywotności komórek podczas przetwarzania, przechowywania i konsumpcji.

W opracowaniu jest obecnie prawdopodobnie pierwszy na świecie adaptobiotyk.
Żywe kultury bakterii dostarczane we właściwe miejsce w jelitach, uwalnianie w odpowiednim czasie jednocześnie wspierane przez adaptogeny.
Zastosowane rozwiązanie pozwoli uzyskać maksymalną korzyść z bakterii probiotycznych, które zachowają swoją trwałość i żywotność.