W tej obecnej, nowoczesnej erze, przy pomocy różnych zaawansowanych technologii, medycyna z powodzeniem pokonała większość problemów związanych ze zdrowiem. Jednak niektóre choroby nadal pozostają nierozwiązane z powodu różnych barier fizjologicznych.

Jednym z takich stanów są choroby odkleszczowe i związane z tym zaburzenia neurodegeneracyjne charakteryzujące się postępującym upośledzeniem pamięci, nieprawidłowościami behawioralnymi, wahaniami nastroju i zaburzonymi czynnościami rutynowymi osoby cierpiącej. Wszyscy dobrze wiedzą, że mózg jest całkowicie pokryty warstwą ochronną powszechnie znaną jako bariera krew-mózg, która jest odpowiedzialna za utrzymanie homeostazy mózgu poprzez ograniczanie dostępu substancji toksycznych, cząsteczek leków, różnych białek i peptydów, małe cząsteczki hydrofilowe, duże substancje lipofilowe i wiele innych składników obwodowych chroniących mózg przed szkodliwymi bodźcami. Ta funkcjonalnie niezbędna struktura stanowi główną przeszkodę w dostarczaniu jakiegokolwiek leku do mózgu.

Mimo to istnieją pewne sposoby, które ułatwiają wnikanie użytecznych substancji do mózgu poprzez specyficzne mechanizmy, takie jak zamknięcie substancji aktywnych w liposomach. Liposom, jest nowym systemem nośników leków i ziół oferującym potencjalne podejście do rozwiązania tego problemu. Jego unikalna dwuwarstwowa struktura fosfolipidowa (podobna do błony fizjologicznej) uczyniła go bardziej kompatybilnym z warstwą lipidową błony mózgu to wszystko sprawia, że liposom pomaga lekowi przedostać się do mózgu.

najlepsze suplementy diety

Olbrzymia zatem nadzieja w aktywnych związkach ziół zamkniętych w liposomach.
Do opracowania tekstu korzystamy z materiałów ogólnodostępnych w mediach internetowych, dobierając je dla Was według naszej najlepszej wiedzy.