adaptogeny i probiotyki

Adaptobiotyk

ADAPTOBIOTYK składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się mieszanek: ADAPTO plus (liposomalny - 100 ml), BIOTYK (90 kapsułek). ADAPTO plus jest formułą wykorzystującą liposomalną technologię...