Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Botanical & Medicinal Research spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kórniku (62-035), przy ul. Plac Niepodległości 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732083.
Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem pisząc na adres contact@botamed.com
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Ciebie zgłoszenia, skargi, postulatu czy propozycji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Twojego zgłoszenia oraz działań marketingowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym podasz nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
Twoje dane mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzeń reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych.
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu działania spółki, nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi oraz przesyłania istotnych informacji marketingowych.