Free Porn

Biodostępność liposomów

Liposomy są nanocząstkami, które składają się z jednej lub kilku warstw fosfolipidów, podobnych do tych, które występują naturalnie w błonach komórkowych organizmu. Mają one...

Liposomy w polskich instytutach medycznych

Instytuty medyczne w Polsce prowadzą wiele badań nad liposomami, które są obiecującą formą dostarczania leków i substancji aktywnych do organizmu. Liposomy to mikroskopijne pęcherzyki,...

Oznaczenie rozkładu rozmiarów, oszacowanie liczby oraz obrazowanie liposomów

Raport Oznaczenie rozkładu rozmiarów, oszacowanie liczby oraz obrazowanie liposomów Data: 06.10.2021 Autor Raport przygotowała (RODO) z Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej w ramach zamówienia dla firmy Botanical &...